Kalite Politikamız
Kaliteyi bir bütün olarak görüp, tüm süreçlerde Kaliteli bir hizmet anlayışını ortaya koyarak, kaliteli ürün, hızlı hizmet, sürekli müşteri memnuniyeti ve güvenli çalışma ortamı yaratmak varoluş amacını ortaya koymaktadır.

 • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedeflerini müşteri şartlarına uygun olarak belirlenmesi, duyurulması ve gelişime açık alanlarının tespit edilmesi, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirme, raporlama ve sürekli iyileştirme
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
 • Sürekli gelişim yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, yeni teknolojilerin, kalite tekniklerinin araştırıp uygulanması
 • Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak verimliliğimizin arttırılması,
 • En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler tasarlayıp üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Tedarikçilerimizle açıklık ve güvenirlilik temelleri üzerinde çalışılması.
 • Personelimizin eğitilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sürekliliğinin sağlanılması.
 • Satış gelirlerimizi, işgücü verimliliklerimizi ve kazancımızı arttırarak yeni istihdam alanlarının yaratılması
Çevre Politikası
Firmamız ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretir.

 • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek ve kaynağında azaltmak, enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katılmak ve katkıda bulunmak,
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,
 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm üretim safhalarında doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,
 • Uygun üretim, temiz işletme, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
 • Eğitimler ile çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklar kazandırmak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularını da yerine getirmek sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Akçam tüm çalışanları ve paydaşları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir.

 • İş yerinde çalışan tüm personellerin İş Yasası, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,
 • Üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturmak, sonuçları izlemek, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye almak
 • Çalışanlarımızın kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak
 • Tüm çalışanlarımızın, stajyerlerimizin yada ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak adına sürekli eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için en uygun ekipman ve teknolojiler kullanmak
Akçam Teksil

Yükleniyor...